Sporbarhed og bæredygtigt fiskeri

MSC er en garanti for at fiskeriet drives bæredygtigt og sporbart.

Msc bygger på 3 hovedprincipper:

Under de tre principper findes yderligere 31 kriterier, som alle fiskerier i MSC-programmet skal dokumentere. Kravene til et certificeret fartøj er skrappe, og varetages håndfast af organisationen Marine Stewardship Council.

Skibene og fiskebestandene tjekkes løbende, og mindst en gang om året i den periode på 5 år, certificeringen gælder.

Udfører skibene et skånsomt fiskeri i al almindelighed og fiskes der bæredygtigt i særdeleshed, kan certificeringerne fornyes efter en fuld certificering.

Certificeringerne er ikke gratis for bådene, og koster både tid og penge, men med det blå MSC mærke, er det på den anden side også et gyldigt bevis for et både skånsomt, bæredygtigt og sporbart fiskeri.

Vi prioriterer MSC-certificerede leverandører

Vores leverandører er certificeret af MSC – både ved fangst og forarbejdning.

Læs mere om MSC og arbejdet for bæredygtigt fiskeri her.

 

Princip 1

Bæredygtige fiskebestande

Fiskeriaktiviteten skal ligge på et niveau, som er bæredygtigt for fiskebestanden. Alle certificerede fiskerier skal foregå på en måde som sikrer, at fiskeriet kan fortsætte i det uendelige og uden at overudnytte ressourcerne.

MSC skibe skal:

Dokumentere tilstrækkelig information om alders- og kønsmønstre i bestanden for at forhindre, at for mange unge fisk bliver fanget, samt at der er taget højde for andre faktorer, der kan påvirke bestanden, fx illegalt fiskeri.

Princip 2

Minimere påvirkningen af miljøet

Fiskeriet skal drives på en sådan måde, at det økosystem, som det er afhængigt af, bevarer sin struktur, produktivitet, funktion og mangfoldighed.

MSC skibe skal:

Minimere bifangst (uønsket fangst af fisk og andre arter, som havfugle, delfiner og skildpadder). Det kan fx betyde, at fiskeriet skal ændres, med hvordan det kasserede fiskeaffald håndteres, så det ikke tiltrækker havfugle til fiskeredskaberne.

Princip 3

Effektiv forvaltning

Fiskeriet skal leve op til al lokal, national og international lovgivning og skal have et forvaltningssystem på plads, som kan reagere på ændrede forhold og bevare bæredygtigheden

MSC skibe skal:

Fartøjets ejer har underskrevet en Code of Conduct, og deler GPS-data og har deltaget i undersøgelser for at sikre, at fiskeriet forvaltes godt. Effektiv forvaltning sikrer også, at fiskeriet udskifter redskaber jævnligt og ikke fisker i beskyttede områder, når nye regler træder i kræft.